ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELŐ

Név: Kocsi Marcell e.v. 

Nyilv. sz.:54830000

Adószám:56196791-2-42

E-mail: shop@yummybath.hu

Weboldal: https://yummybath.hu/

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Név: tarhely.eu

A WEBSHOP ÜZEMELTETÉSE SORÁN VÉGZETT ADATKEZELÉSEK LEÍRÁSA

A COOKIE-K
HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket)
használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az
Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos
beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy
néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem
tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó
azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy
titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön
azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát
az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi
háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

A HONLAP ÁLTAL
HASZNÁLT COOKIE-K FŐBB JELLEMZŐI:

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a
látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják,
élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a
korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18
éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik,
hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a
böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett
termék cookie:
 Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató.
Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett
kategória cookie:
 Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartamuk 60 nap.

Mobil verzió, design
cookie:
 Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes
nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás
cookie:
 Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek
tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba
helyezett termékeket rögzíti.

Intelligens ajánlat
cookie:
 Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl.
volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Backend azonosító
cookie:
 Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a
böngésző bezárásáig tart.

Google Analytics
cookie:
 A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a
weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat
gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai
adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A
Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati
statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az
előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható
arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben
(például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A működéshez szigorúan
szükséges cookie-k:
 Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és
lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az
oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény
javítását szolgáló cookie-k: 
Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek
a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja
leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem
gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános,
névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal
teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama
kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a
látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják,
élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k
használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A
cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉS ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK

A szerződéskötés és teljesítés érdekében
több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel,
garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul
meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem
vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél
írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad
számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében
megvalósuló adatkezelések részletesebben:

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi
űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel
kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is
bármikor rendelhet a webshopból.

Kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő
számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A RENDELÉS
FELDOLGOZÁSA

A rendelések feldolgozása során a
szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail
címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás
időpontját kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le a
webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés
teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja
A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti
adatkezelés]

A SZÁMLA
KIÁLLÍTÁSA

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő
számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése
érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági
társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla
kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése
alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

AZ
ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelési folyamat a megrendelt
termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti
adatkezelés].

AZ
ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK CÍMZETTJEI, ADATFELDOLGOZÓI

A címzett megnevezése: GLS General
Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az címzett székhelye: 2351 Alsónémedi,
GLS Európa u. 2.

Az címzett
telefonszáma:
 06-29-88-67-00

Az címzett e-mail
címe:
 info@gls-hungary.com

Az címzett weboldala:https://gls-group.eu/HU/hu/home

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött
szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A
futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

EGYÉB
FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK KEZELÉSE

Az adatkezelési folyamat a
fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal
fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok
Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama
A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig
őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja
Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk
fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7)
bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

TOVÁBBI
ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az Adatkezelő további
adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés
lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az
adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a
hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az
Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az
Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely
hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az
Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt,
kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozó
megnevezése:
 Billingo Technologies Zrt.

Az adatfeldolgozó
székhelye:
 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Az adatfeldolgozó
telefonszáma:
  +36-1/500-9491

Az adatfeldolgozó
e-mail címe:
 hello@billingo.hu

Az
adatfeldolgozó weboldala:
 https://www.billingo.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel
kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok
nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a
számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2)
bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

CRM RENDSZER
ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozó
megnevezése:
 tarhely.eu

AZ ONLINE
FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozó
megnevezése:
 SimplePay

AZ ADATKEZELÉS
SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a
Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz
  való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az
Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen
kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására
lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő
egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek
lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a
panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk
volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát
azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek
felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat
legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez
adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat
rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem
teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat,
hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már
megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat
nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk,
akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a
hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

o    az adatkezelés céljai;

o    az Önről kezelt
személyes adatok kategóriái;

o    információ azon
címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

o    a személyes adatok
tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;

o    az Ön azon joga, hogy
kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés
esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

o    a felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

o    ha az adatokat nem
Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

o    az automatizált
döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott
logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés
jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri
tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a
tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést
Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja
el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben
regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a
felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat
megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg,
hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos
információkat kéri.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére
Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes
adatokat.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
  arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő
  ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal
  megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az
  adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény
  érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését
  kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes
  adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
  igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is
  megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül,
  hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos
  indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik,
az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3
munkanappal) tájékoztatja Önt.

TÖRLÉSHEZ – ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha
az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
  Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más
  jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs
  elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz
  alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
  jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál
fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent
megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az
adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
  gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó
  uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a
  számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését
  jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
  közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
  céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
  (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem
  teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van
  folyamatban).

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos
érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

HORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Amennyiben az adatkezelés automatizált
módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul,
Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő
részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv
formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható,
akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő
számára továbbítsa.

AUTOMATIZÁLT
DÖNTÉSHOZATAL

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki
Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya
(ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő
köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és
jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a
jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját
kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem
alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
  érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami
  jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos
  érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA
TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉS

Az Infotv. rendelkezései értelmében az
Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi
nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával
megszűnt.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő
biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai
lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is
megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes
adataival dolgoznak.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő
megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy
nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.
9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az
Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben
polgári pert indíthat bíróság előtt. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy
jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő
módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával
elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött
adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés
céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges,
  akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó
  személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
  kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén
  tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson,
  vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az
  adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást
  Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy
  szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének
  előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat
  megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
  adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás),
  ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
  alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az
  ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható
  következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően
kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az
adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns
adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános
Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv.
(a továbbiakban: Infotv.) alapján.